Strom

Laboratorní odměrné sklo

Promitani filmu


Klikejte na odkazy pod obrazkem

Obsah: [Značky na laboratorním skle] [Kádinky a odměrné válce] [Odměrné baňky] [Pipety] [Byrety]


Tyto stránky sponzoruje server Jazykovky.cz - adresář všech jazykových škol na internetu.


1. Úvod

Odměřování objemů kapalin je důležitou součástí práce v laboratoři. Na přesnost měření jsou kladeny různé nároky, které se liší podle charakteru práce. K přibližnému odměření poslouží dobře i kádinka, pro běžné stanovení objemů obvykle postačí odměrný válec. Analytická stanovení přesných koncentací látek jsou vázána na přesné odměrné nádoby jako jsou odměrné baňky, pipety a byrety.

V předchozím odstavci byla vyjmenována pouze základní nabídka odměrného skla. Pro speciální obory jsou samozřejmě k dispozici zvláštní odměrné nádoby, přizpůsobené konkrétním potřebám oboru. V dalších kapitolách však nebudou řešeny problémy práce se speciálním sklem, ale detailně budou zachyceny způsoby značení a postupy správné manipulace se sklem základním.


Tyto stránky žijí z proužkové reklamy. Děkuji za pochopení.