Zpet na strom

Kádinky a odměrné válce

Promitani filmu


Kádinky
Obr. 9. Kádinky.

3. Kádinky

K orintačnímu stanovení objemů kapalin jsou často používány kádinky (obr. 9).


Kromě hrubého odměřování objemů slouží kádinky hlavně k rozpouštění látek, ředění kapalin, zahřívání a dalším laboratorním operacím. Pro jejich nízkou přesnost nejsou mezi odměrné nádoby obvykle ani zařazovány.Odměrný válec
Obr. 10. Odměrný válec.


4. Odměrné válce

Výhradně k odměřování objemu kapalin slouží odměrné válce (Obr. 10). Jsou to skleněné dělené válce opatřené širším podstavcem. Jejich přesnost je oproti dále zmíněným odměrným nádobám nízká. Pro určitou skupinu laboratorních prací je jejich použití zcela postačující a vzhledem k rychlé manipulaci i vhodné. Obvykle jsou kalibrovány na dolití, není to však pravidlem.

Pracovní postup:
Válec vhodné velikosti je třeba zvolit podle množství měřené kapaliny. Válec by měl být zaplněn mezi 60 % a 90 % svého objemu. Při plnění je třeba dbát na to, aby odměřovaná chemikálie nestékala po vnějších stěnách válce. U velkých odměrných válců toto nebezpečí nehrozí, u menších je vhodné k plnění použit nálevku.

Pozor:
Odměrné válce slouží výhradně k odměřování objemů kapalin. Ředění, rozpouštění a mísení látek se v nich zásadně neprovádí. Svojí konstrukcí k tomu nejsou určeny.


Tyto stránky žijí z proužkové reklamy. Děkuji za pochopení.