Zpet na strom

Odměrné baňky

Promitani filmu


Odmerne banky zatisi
Obr. 11. Odměrné baňky
Převážně v analytické chemii nacházejí uplatnění odměrné baňky (obr. 11). Jsou to skleněné nádoby s úzkým hrdlem. Objem, k jehož měření jsou určeny, je vyznačen po celém obvodu hrdla tenkou ryskou. Kapalinou se plní tak, aby se spodní okraj menisku dotýkal rysky.

Odměrné baňky slouží k přípravě roztoků o přesných koncentracích nebo k přípravě vzorků. Lze je použít také jako zásobní láhve. Odměrné baňky jsou nádoby určené k přesným měřením objemu, proto při práci s nimi musíme dodržovat předepsanou teplotu. Jsou kalibrovány na dolití.

Pracovní postup:
Odměrné baňky se plní nálevkou, jejíž stonek sahá pod rysku. To je důležité proto, aby nedošlo k potřísnění hrdla baňky kapkami kapaliny. Po promíchání by totiž kapky roztok zředily. Pokud se kapky nad rysku přece jen dostanou, je třeba je odsát ruličkou filtračního papíru. Odměrná baňka se naplní téměř po značku, pak je nutno vyjmout nálevku a zbytek kapaliny doplnit střičkou nebo pipetou tak, aby se spodní okraj menisku dotýkal rysky na jejím hrdle. Poté je třeba baňku uzavřít zátkou (ne prstem!) a obsah důkladně promísit otáčením a třepáním baňky. Nyní již kapky nad meniskem nevadí.

Pozor:
Je nezbytné, aby na každé odměrné baňce byl připevněn štítek s informacemi o jejím obsahu, případně koncentraci, faktoru atd.

Odměrné baňky nelze vystavovat vyšším teplotám než 80°C až 100 °C. Baňky se vlivem tepla roztahují a návrat do původního objemu je velmi pomalý, někdy zůstanou deformované navždy. Odměrné baňky se proto nesmí sušit ve vyhřívaných sušárnách. Ohřívat kapalinu v odměrné baňce na kahanu nebo na elektrickém ohřívači je také zcela nepřípustné.


Tyto stránky žijí z proužkové reklamy. Děkuji za pochopení.