Zpet na strom

Byrety

Promitani filmu


Byrety
Obr. 20a. Byreta
Byrety
Obr. 20b. Byreta

6. Byrety

K analytickému stanovení koncentrací látek pomocí tzv. titrace se používají byrety (obr. 20a, 20b). Slouží k přesnému stanovení objemu vypuštěné kapaliny. Konstrukcí jsou podobné děleným pipetám. Narozdíl od nich jsou však při měření připevněné na stojanech a lze je v dolní části uzavřít (obr. 21). K uzavření byrety se používá obvykle skleněný kohout (obr. 22a), který je přitaven ke graduované trubici. Pomocí zavíracího mechanismu lze velmi citlivě regulovat průtok kapaliny, což je jeden z důvodů velké přesnosti byret. Pro práci s kapalinami, které narušují sklo, se používají byrety zakončené pryžovou hadičku a tlačku (obr. 22b).

Pracovní postup:
Byrety se plní kapalinou ze zásobní láhve pomocí malé nálevky tak, aby kapalina sahala asi 2 cm nad horní nulovou značku. Otevřením dolního kohoutu se odstraní vzduch z dolní části byrety a meniskus se nastaví na nulovou značku. Pokud na špičce zůstala kapka, je třeba ji odsát kouskem filtračního papíru.

U byret s gumovou tlačkou je nutno zkontrolovat, zda se uvnitř hadičky nezachytila vzduchová bublina. Ta se totiž může později uvolnit a znehodnotit celé měření. Z toho důvodu je vhodné preventivně po prvním plnění byrety gumovou část důkladně promnout.

byreta s kohoutem byreta s tlaekou
obr. 22a. byreta s kohoutem<>
Obr. 22b. Byreta s tlačkou

K nejdůležitějším úkonům při práci s byretou patří správné odečtení objemu. Na byretě se odečítá vždy dvakrát. Poprvé při určování nulové značky, podruhé při odečítání vypuštěného objemu. Jelikož je odečítána změna objemu, nezáleží příliš na způsobu odečítání. Vždy je však třeba odečítat stejným způsobem! Toho lze využít u barevných kapalin, kde se odečítá od horního okraje menisku, který je patrnější.

Typy uzávěrů byret
Obr. 21. Některé typy uzávěrů byret

Paralaxní chybu při odečítání lze odstranit pomocí rysek, které jsou u cejchovaných byret vyleptány po jednom mililitru po celém obvodu byrety. Na byretu je nutné se při odečítání dívat z takového úhlu, aby se značka celého mililitru, který je nejblíže menisku, jevila jako přímka. Ostatní značky pak vypadají jako sploštělé elipsy (obr. 23).

Odstranění paralaxní chyby
Obr. 23. Odstranění paralaxní chyby
Schellbachův pruh - real
Obr. 24a. Schellbachův pruh
Některé byrety jsou opatřeny tzv. Schellbachovým pruhem. Je to úzký pás modré skloviny, který je vtaven do širšího pruhu bílé skloviny. Schellbachův pruh je umístěn na zadní části byrety, na staně protilehlé ke stupnici. Jeho funkce spočívá v >zaškrcení< modrého pruhu skloviny v rovině menisku vlivem lomu světla. >Zaškrcení< usnadní odečtení hodnoty objemu ze stupnice (obr 24a, 24b). U obyčejných byret si lze vypomoci černobílým papírovým stínítkem, které zvýrazní meniskus.

Velké chyby je možné se dopustit odečítáním ze stupnice ihned po uzavření kohoutu. Vzhledem k velkému povrchu vnitřních stěn byrety není množství ulpělé kapaliny zanedbatelné. Je proto vhodné před odečtením objemu alespoň 30 sekund vyčkat, než film kapaliny steče po stěně a poloha menisku se ustálí.

Při přesných měřeních není možné zapomínat na kapku na špičce byrety po skončení titrace. Při volumetrických stanoveních se splachuje střičkou do titrovaného roztoku.

Schellbachův pruh - kresba
Obr. 24b. Schellbachův pruh

Pozor:
Po naplnění byrety je třeba sejmout z hrdla nálevku. V průběhu měření by se z ní mohla uvolnit kapka, která by znehodnotila celé měření.

Při titraci roztoky hydroxidů, které poškozují sklo, je nutno použít výhradně byrety s pryžovou hadičkou a tlačkou. Použití byrety se skleněným kohoutem by mohlo vést k tzv. zapečení kohoutu nebo ke kapání zavřeného kohoutu. Tím by byla byreta pro další použití znehodnocena.

Rozšíření: Automatická byreta
K opakovaným stanovením bývají používány tzv. automatické byrety (obr. 25). Jejich výhoda spočívá ve snadném plnění ze zásobní láhve umístěné pod byretou. Při plnění balónkem je vháněn do zásobní láhve vzduch a vytlačovaná kapalina naplní byretu. Po naplnění byrety stačí přestat vhánět vzduch, přebytečný roztok se vrátí zpět do zásobní láhve a hladina se automaticky zarovná na nulovou značku.

Automatická byreta
Obr. 25. Automatická byreta


Tyto stránky žijí z proužkové reklamy. Děkuji za pochopení.